X. Caracteristici ale mediului înconjurător în România