Politica de Confidentialitate

Operatorul date cu caracter personal prin intermediul platformei https://naradix.ro/ este ASOCIATIA NARADA, (in continuare NARADA sau Operatorul), cu sediul in Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5, inregistrata in Registrul Entitatilor & Unitatilor de Cult sub nr. 8118636/17.02.2020, avand cod de identificare fiscala 42157184, reprezentata de Andra Georgiana Munteanu – Presedinte.

Pentru orice intrebari legate de protectia datelor cu caracter personal, NARADA poate fi contactata la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected]

Legislatia aplicabila proceselor de prelucrare de date:
Prezenta politica de confidentialitate este guvernata de dispozitiile Regulamentului European (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (in continuare GDPR), act normativ aplicabil direct in toate statele Spatiului Economic European.

1. Definitii

 1. Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
 3. „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 4. “Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 5. „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana juridica cu care NARADA are un raport contractual si care prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile determinate de operator.
 6. „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (Profesor, Elev, Parinte, Donator, Utilizatorul platformei).
 7. Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

2. Categorii de date personale prelucrate si scopurile prelucrarii

 1. NARADA colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de calitatea cu care vizitatorul platformei intra in contact cu echipa Narada. Astfel, in functie de calitatea pe care fiecare persoana si-o asuma prin completarea formularelor specifice disponibile pe site, operatorul poate colecta (nelimitativ) urmatoarele categorii de date:
  1. Pentru profesorii care doresc sa isi creeze un cont: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, oras si judet de provenienta, institutia/institutiile de invatamant in care persoana vizata isi desfasoara activitatea, imaginea (fotografia de profil), user si parola cont Profesor si orice alte date cu caracter personal pe care Profesorul le poate pune la dispozitia NARADA prin completarea sectiunii dedicate inregistrarii contului de pe platforma naradix.ro. Datele furnizate prin completarea acestuia sunt guvernate de aceasta politica de confidentialitate. Datele profesorilor mai pot fi utilizate si pentru inscrierea acestora la tombola organizata de NARADA pentru a extrage si anunta castigatorii premiilor, in conformitate cu Termeni si conditiile Platformei, fiind utilizata pentru acest mecanism platforma random.org. Va invitam sa cititi separat conditiile de prelucrare ale acestei platforme.
  2. Pentru Elevii care se inregistreaza in platforma: nume si prenume, clasa, varsta, oras si judet de provenienta, institutia de invatamant in care isi desfasoara studiile/activitatea, data nasterii, imaginea (fotografia de profil), numar de telefon sau alte date pe care NARADA le va putea solicita in vederea indeplinirii unor scopuri statistice.
  3. Pentru Parintii sau Tutorii legali care interactioneaza cu Platforma ori de cate ori este necesar sa ofere suport Elevilor, sau atunci cand isi creaza un cont de utilizator pentru a putea genera conturi de Elev: nume, prenume, adresa de e-mail si fotografie. Aceasta categorie de persoane vizate poate dezvalui date personale si atunci cand se angajeaza intr-o conversatie cu detinatorul Platformei prin mesaje, e-mailuri, solicitari, petitii si NARADA nu poate controla datele personale pe care decide sa le ofere Parintele sau Tutorele. Cu toate acestea, politica de confidentialitate si toate regulile de prelucrare se vor aplica si in legatura cu acestea.
  4. Pentru toate categoriile de utilizatori care indeplinesc cerintele pentru a putea achizitiona cu puncte un beneficiu de tipul celor descrise pe larg in Termenii si conditiile Platformei Naradix, NARADA va putea colecta si prelucra atunci cand este cazul si adresa de domiciliu sau resedinta persoanei vizate, in scopul livrarii produsului, sau va putea transmite datele personale catre un tert Partener care ofera si livreaza in mod direct produsele catre utilizatori.
  5. Prin intermediul adresei de e-mail furnizate de persoana vizata, Narada poate transmite catre aceasta mesaje de sustinere, promovare, incurajare, informare cu privire la stadiul percurgerii materiei, precum si orice alte tipuri de mesaje in legatura cu utilizarea Platformei, cu respectarea scopului si obiectivului Narada. Persoana vizata va putea solicita oricand dezabonarea de la acest serviciu.
 2. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul https://naradix.ro/ si pot fi folosite de NARADA pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite completata cu Politica de Cookies.
 3. In situatia in care Utilizatorul se aboneaza la Newsletter, prin e-mailul furnizat, Narada poate transmite mesaje in legatura cu alte produse dezvoltate de organizatie in care persoanele vizate sunt invitate sa se inscrie sau la care pot sa contribuie. Utilizatorul va putea solicita oricand dezabonarea de la acest newsletter.
 4. Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.
 5. Datele tale cu caracter personal pot fi comunicate de NARADA, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii curierat, servicii juridice, de marketing si comunicare, autoritati si institutii financiare, instante judecatoresti sau organe de control.
 6. NARADA poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din Regulamentul General privind Protectia Datelor:
  • executarea unui contract;
  • indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
  • exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
  • protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
  • indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
  • arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
  • apararea intereselor legitime ale NARADA sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

3. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal

3.1. NARADA prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

3.1.1. In scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate la proiectele NARADA, prin completarea formularelor disponibile pe site in vederea obtinerii calitatii de profesor sau elev sau pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului https://naradix.ro/ sau a disputelor care pot aparea si unde este solicitata implicarea organizatiei.
3.1.2. In baza consimtamantului oferit de persoana vizata, in anumite situatii incluzand dar nelimitandu-se la publicarea unor informatii personale privind persoana Profesorului sau Elevului sau pentru transmiterea de newslettere, etc.
3.1.3. In interes legitim, in baza relatiei relevante si adecvate dintre NARADA si persoanele vizate ce furnizeaza voluntar date prin intermediul formularelor disponibile pe platforma https://naradix.ro/ , conform sistemului de functionare al Platformei Naradix care implica si popularizarea produsului pe retelele de socializare pentru atragerea unui numar cat mai mare de contributori pe site.
3.1.4. In scopuri statistice, prin intermediul unor formulare pe care persoanele vizate le pot completa voluntar in care pot oferi mai multe date personale pe care NARADA le anonimizeaza si le transforma in cifre sau parametri relevanti pentru sistemul de educatie din Romania. Cu titlu de exemplu, NARADA poate masura intr-o perioada relevanta de timp care este numarul de elevi cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani care au inregistrat deficiente de invatare in anul 2021. Scopul acestor statistici este de a masura corespunzator o nevoie obiectiva pe care organizatia o poate adresa ulterior prin masuri de sustinere a proiectelor de invatare cu preponderenta adresate acelui segment de copii.

4. Durata de retentie a datelor cu caracter personal

4.1. Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul NARADA sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 10 ani de la momentul colectarii acestora. Pe toata durata existentei si utilizarii unui cont activ de catre utilizatorii Platformei Naradix, NARADA va prelucra datele in scopurile indicate la punctul 3.

5. Transferul datelor cu caracter personal

5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

5.2. NARADA se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6. Drepturile persoanelor vizate

6.1. Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu Narada, ca operator de date cu caracter personal:
6.1.1. Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
6.1.2. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected]
6.1.3. Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
6.1.4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.
6.1.5. Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
6.1.6. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim NARADA.
6.1.7. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si NARADA, este autorizata de dreptul aplicabicabil Narada, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
6.2. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 6.1.1 – 6.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
6.2. Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.
6.4. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei NARADA la adresa din Bucuresti, Str. Iovita nr. 23-27, et. 6, ap. 24, Sector 5 sau la adresa de corespondenta electronica [email protected]

7. Dispozitii finale

7.1. Daca NARADA va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
7.2. NARADA se limiteaza la prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru scopurile descrise in prezenta politica si nu va stoca date oferite de persoanele vizate care nu au fost solicitate.
7.3. Site-ul www.naradix.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a NARADA nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.
7.4. Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Conditiilor de Utilizare si ale Politicii de Cookies.

Ultima modificare: 07.07.2021

Continut