MATERIALUL GENETIC

Genetica este o știință care se dezvoltă continuu datorită oamenilor de știință care studiază materialul genetic, dar și datorită progreselor tehnologice. Toate caracteristicile unui individ au o bază genetică, reprezentată de materlialul genetic (moleculele de ADN – acid dezoxiribonucleic) aflat în marea lui majoritate în nucleul celulelor eucariote. În cursul următor vom descoperi primele informații despre materialul genetic. SUCCES!

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Enrolled: 30 students
Duration: 50 min
Lectures: 4
Level: Intermediar
MATERIALUL GENETIC