Curriculum
Course: DOVEZI ALE EVOLUȚIEI
Login
Text lesson

DOVEZI INDIRECTE

Dovezile indirecte sunt explorate în studii de specialitate și oferite de științe precum:paleontologia, embriologia, chimia, biochimia, citologia, anatomia comparată, sistematica vegetală și animală, biogeografia.

Dovezile oferite de chimie și biochimie:

evidențiază fondul biochimic al tuturor organismelor,universalitatea acizilor nucleici

Dovezile oferite de citologie(știința care studiază celula):

evidențiază unitatea de structură și funcție a tuturor organismelor vii;de la bacterie la om toate organismele sunt alcătuite din celule.

Dovezile oferite de embriologie (studiul embrionilor):

comparația dezvoltării embrionare a mai multor specii ne ajută să înțelegem că multe specii împart caracteristici în stadiile timpurii de dezvoltare.Vertebratele, de exemplu, au mușchi angajați în mănunchiuri, coadă și structuri de protecție tari deasupra creierului;mormolocii amfibienilor au coadă ca și strămoșii lor; larvele de fluturi se aseamănă cu viermii,etc.

Paleontologia 

oferă informații prin studiul fosilelor 

fosilele pot păstra stuctura unui organism în multe feluri și ne dau o idee foarte bună despre cum arătau anumite organisme de-a lungul îndelungatei istorii a Pământului

condițiile necesare conservării unui organism ca fosilă sunt rare, așa că vor exista mereu spații în “registrul fosil”, dar registrul devine din ce în ce mai complet cu fiecare descoperire. 

Anatomia comparată (studiul comparat al anatomiei diferitelor viețuitoare) oferă dovezi despre planul comun al alcătuirii acestora.

organele omoloage 

  •  apar la viețuitoare înrudite, care trăiesc în condiții de mediu diferite; 
  • exemple:membrele anterioare la vertebrate(mâna omului, piciorul calului, aripa liliacului)
  • sunt diferite ca formă și funcție, dar au structură asemănătoare;
  • dovedesc înrudirea dintre diferite grupe de mamifere, dar și dintre acestea și alte vertebrate.

organele analoage                                             

  • apar la diferite grupe de viețuitoare ca rezultat al adaptării la mediul în care trăiesc; 
  • sunt asemănătoare ca formă și funcție,dar diferite ca structură; 
  •  exemple:aripa unui fluture,aripa unei păsări;       
  •  dovedesc influența mediului extern asupra adaptării viețuitoarelor. 

Sistematica vegetală și animală

stabilește înrudirea dintre organisme, alcătuind veritabili arbori filogenetici, în nodurile cărora se situează grupe care reunesc proprietăți comune.

Biogeografia 

studiază arealele de răspândire pe Glob ale diferitelor specii în legătură cu evoluția lor;

-dovezile oferite de biogeografie pornesc de la faptul că modificările scoarței terestre, care au afectat poziția continentelor ,forma acestora, rețeaua hidrografică au determinat răspândirea diferită a viețuitoarelor pe glob.