VII. Uniunea Europeană: principii de organizare şi funcţionare